De Herenweg Persoonlijke Begeleiding en Zorg De Herenweg Persoonlijke Begeleiding en Zorg is een eenmanszaak gerund door Hans Kersten. Hij is al meer dan dertig jaar actief binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Hij is een gediplomeerd (BIG-geregistreerd) GGZ-begeleider en Sociaal-Pedagogisch Hulpverlener. Binnen de begeleiding die hij geeft aan mensen werkt hij samen met andere instellingen zoals school, huisarts, GGZ, CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en Jeugdreclassering. Zowel binnen de persoonlijke begeleiding als de zorg staat de mens centraal. Er wordt uitgegaan van de vraag en hierop wordt het aanbod afgestemd. Er wordt samen met de begeleider een plan gemaakt met doelen. Bij begeleiding is vaak de vraag: leer mij zaken te organiseren, vergroot mijn zelfstandigheid of help mij sociale contacten te krijgen. Herenweg 17, 4624 JS  Bergen op Zoom  T. 0164 - 850 244 | GSM 06 11 25 37 23 | E-mail: hanskersten@deherenweg.nl